Děkujeme všem sponzorům naší mateřské školy za peněžní a věcné dary, které

našim dětem udělaly velkou radost a školce pomohly. Moc si Vaší pomoci vážíme! DĚKUJEME!

 

Školní rok 2016/2017

- paní vedoucí Ivetě Liberdové za 100 ks lízátek
 
- paní Sokolové (maminka Violetky Sokolové ze třídy Motýlci) za fixy, pastelky a papíry
 
- paní Grocholové (mamince Patička Grochola ze třídy Rybičky) za dárky pro předškoláky
 
- panu Heligmanovi (tatínek Tomáška Heligmana ze třídy Motýlci) za razítka
 
- paní Šmídové (maminka Laurinka a Nelinky Šmídových ze třídy Ptáčci) za papíry na kreslení
 
- paní Turiničové (maminka Adélky Turiničové ze třídy Motýlci) za perníkovou chaloupku
 
- paní Altmannové (maminka Jonáška Altmanna ze třídy Motýlci) za dvě perníkové chaloupky na vánoční jarmark
 
- paní Trávníčkové (maminka Péťanka a Vanesky) za vánoční dárečky pro děti (100 ks)
 
- paní Macurové (maminka Bereničky Bartečkové ze třídy Rybičky) za DVD s pohádkami
 
- paní Pšeničkové (maminka Péťánka a Michalky) za věnování autorské dětské knížky
 
- paní Moskalové (maminka Claudinky Písečné ze třídy Motýlci) za dětskou knížku
 
- všem rodičům za spoluúčast na Karnevale s Hopsalíem dne 15.02.2017
 
paní Altmannové (maminka Jonáška Altmanna ze třídy Motýlci) za hračky a knížky pro děti
 
- paní Novotné (maminka Matyáška Novotného ze třídy Motýlci) za papíry na kreslení
 
- firmě Truhlářství - Michal Kolibáč za odvoz věcí na Oslavu dětského dne na Lodičkách
 

 

Školní rok 2015/2016

- rodičům Sofinky Kajzarové ze třídy Kočičky za křídy na kreslení
 
- babičce Adámka Kawuloka ze třídy Kočičky za papíry na kreslení 

- paní Sokolové (maminka Violetky Sokolové ze třídy Motýlci) za fixy, pastelky a papíry
 
- paní Novotné (maminka Matyáška Novotného ze třídy Motýlci) za papíry na kreslení
 
- paní Graňákové (maminka Nelinky Graňákové ze třídy Rybiček) za žluté muffiny na žlutý den
 
- paní Kondziolkové (maminka Jasmínky a Lilianky ze třídy Kočičky) za dětské knihy
 

 

Školní rok 2014/2015

- paní Grocholové  (maminka Tomáška ze třídy Motýlků a Patrička ze třídy Kočiček) za zpracování projektu na rekontrukci školní zahrady
 
- fa JEKOMONT, s.r.o. za tabulky na spací režim dětí
 
- paní Štaveldové (maminka Terezky Štaveldové ze třídy Motýlků) za hračky pro děti
 
- rodičům ze třídy Ptáčků za sladké odměny pro děti
 
- fa SOVTO s.r.o. za finanční dar ve výši 5 000,- Kč
 
- paní Graňákové (maminka Nelinky Graňákové ze třídy Ptáčků) za hračky na zahradu
 
- fa TRINISTAV s.r.o. za finanční dar ve výši 5 000,- Kč
 
- paní Moskálové (maminka Claudinky Písečné ze třídy Kočiček) za muffiny pro děti
 
- paní Raszykové (maminka Samuelka Raszyka ze třídy Motýlků) za kancelářské potřeby
 
- paní Altmanové (maminka Jonáška Altmana ze třídy Kočiček) za pečené dobroty na "dýňové" odpoledne
 
- paní Sabadašové (maminka Vašíka Sabadaše ze třídy Kočiček) za kancelářské potřeby a papíry
 
- paní Novotné (maminka Matyáška Novotného ze třídy Kočiček) za vlnu pro výtvarné činnosti
 
- paní Pierchalové (maminka Tomáška Pierchaly ze třídy Kočičky) za háčkovanou řepu 
 
- fa GH System, zastoupené panem Zdeňkem Groškem, za finanční dar ve výši 5 000,- Kč
 
- paní Novákové (maminka Dominička Nováka ze třídy Kočičky) za výtvarný a kancelářský materiál
 
- paní Rybárové (maminka Klárky Rybárové ze třídy Rybičky) za sladké odměny pro děti
 
- panu Takáči (tatínek Michalky Takáčové ze třídy Rybičky) za tvrdé papíryA3, A4
 
- fa MIDI BUS, zastoupené panem Adolfem Wawrzyczkem, za odvoz dětí z divadelního představení v MědK (zdarma) 
 
- panu Pončovi (tatínek Elišky Pončové ze třídy Rybičky) za zakoupení, darování a instalaci plachet na zakrytí pískovišť
 
- paní Novotné (maminka Matyáška Novotného ze třídy Kočiček) za kopírování materiálů pro MŠ
 
fa MIDI BUS, zastoupené panem Adolfem Wawrzyczkem, za odvoz dětí ze Stanice mladých přírodovědců (zdarma) 
 
- paní Moskálové (maminka Claudinky Písečné ze třídy Kočičky) za kopírování materiálů na akci MŠ
 
 
 

Školní rok 2013/2014

- fa Trinistav s.r.o. za sponzorský dar v hodnotě 5 000,- Kč

- paní Grocholové (maminka Tomáška Grochola ze třídy Motýlků) za hračky pod stromeček

- panu Radimu Siudovi (fa) za výrobu a darování stolečku pod šicí stroj paní pradlenky

- paní  Graňákové (maminka Nelinky Graňákové ze třídy Ptáčků) za LCD monitor

- paní Šlichtové (maminka Sárinky a Sofinky ze třídy Motýlků) za hračky pro děti

- paní Andódy (maminka Matyáška Andódy ze třídy Motýlků) za nafukovací balónky

- paní Haltofové (maminka NIkolky Matejčíkové ze třídy Ptáčků) za jablíčka

- paní Kijonkové (maminka Klaudinky Kijonkové ze třídy Kočiček) za omalovánky pro děti

- panu Křivanovi (tatínek Leušky Křivanové ze třídy Motýlků) za instalaci PC v logopedně

- paní Grocholové (maminka Tomáška Grochola ze třídy Motýlků) za vodové barvy a štětce

- paní Rybárové (maminka Klárky Rybárové ze třídy Rybiček) za sladké odměny pro děti

- fa Piglet sim.s.r.o. za párky pro děti (na akci "Hledání pokladu skřítka Podzimníčka")

- paní Brzóskové (maminka Verunky Brzóskové ze třídy Ptáčků) za pečené dobroty

- paní Graňákové (maminka Nelinky Graňákové ze třídy Ptáčků) za rozmanité dary pro děti

  (např. odměny pro děti, výtvarný a kancelářský materiál, pečené dobroty, aj.)

- paní Raszykové (maminka Samuelka Raszyka ze třídy Motýlků) za bílé a barevné papíry 

- fa Dalkia Česká republika a.s. za odměny pro děti (ve výši 500,- Kč)  

- paní Zvercové (maminka Lukáška Zverce ze třídy Kočiček) za výtvarný a kancelářský materiál

- panu Heligmanovi (tatínek Barunky Heligmanové ze třídy Motýlků) za opravu plotu na zahradě

- panu Zdeňku Jelínkovi za LG televizi do třídy "Kočičky"

 

Školní rok 2012/2013

- paní Altmanové (maminka Ondráška Altmana ze třídy Motýlků) za vlnu pro výtvarnou činnost

- paní Grinvalské (maminka Tobiáška Firly ze třídy Motýlků) za papíry na kreslení a odměny pro děti

- paní Sikorové (maminka Ríši Sikory ze třídy Ptáčků) za výtvarný materiál a fixy pro děti

- paní Turečkové (maminka Moničky ze třídy Ptáčků a Marušky ze třídy Kočiček) za výtvarný a kancelářský materiál

- panu Turečkovi (tatínek Moničky ze třídy Ptáčků a Marušky ze třídy Kočiček) za ptačí budku na školní zahradu

- fa Piglet sim.s.r.o. za párky pro děti na akci "Hledání pokladu skřítka Podzimníčka" 

- fa Tumi ovoce zelenina, s.r.o. za mandarinky do mikulášských balíčků

- panu Andódy (tatínek Matyáška Andódy ze třídy Motýlků) za maxi omalovánky a papíry na kreslení

- paní Grinvalské (maminka Tobiáška Firly ze třídy Motýlků) za výtvarný materiál a dárkové předměty pro děti

- manželům Kühnelovým (rodiče Petranky Kühnelové ze třídy Rybičky) za peněžní sponzorský dar ve výši 3 500,- Kč

- fa SEMAG spol. s r.o. za výborné koláče na karneval (100 ks)

- paní Ivě Polákové (maminka p.uč. Míši Polákové) za tyčinková lepidla pro děti

- manželům Kühnelovým (rodiče Petranky Kühnelové ze třídy Rybičky) za elektrickou motorku pro děti

- paní Grinvalské (maminka Tobiáška Firly ze třídy Motýlků) za pomoc při ozvučení Michalova vystoupení

- paní Altmanové (maminka Ondráška Altmana ze třídy Motýlků) za nádherný dort pro předškoláky

- paní Matuszkové (maminka Elišky Matuszkové ze třídy Rybičky) za nádherný dort pro Michala Nesvadbu

          

 

Školní rok 2011/2012

- panu Rozbrojovi za sponzorský dar v hodnotě 5 000,- Kč na vybavení (za sběr kaštanů a žaludů) 

- paní Matuszkové (maminka Elišky Matuszkové ze třídy Rybiček) za knížky pro děti

- paní Janků (maminka Danečka Boušky ze třídy Rybiček) za papíry na kreslení

- paní Grinvalské (maminka Tobiáška Firly ze třídy Motýlků) za papíry na kreslení

- panu Takáčovi (tatínek Michalky Takáčové ze třídy Ptáčků) za Krtečkové samolepky a kancelářské papíry

- paní Trnené (maminka Rudečka Trneného ze třídy Rybiček) za výkresy a kancelářské papíry

- paní Sznapkové (maminka Nellinky Dordové ze třídy Rybiček) za papíry pro děti

- paní Janne (maminka Robina Janny ze třídy Motýlků) za krabici Brumíků pro děti

- paní Wowrové a panu Halmovi (rodiče Laurinky a Lindušky Halmové ze třídy Ptáčků) za kancelářské papíry

- panu Siudovi (tatínkovi Danečka Siudy ze třídy Rybiček) za výrobu a darování víceúčelového stolečku pro děti

- fa PIGLET sim.s.r.o. za 50 párků na "čarodějnický den"

- paní Greňové (maminka Lucinky Greňové ze třídy Motýlků) za přečalounění dětské sedačky

- paní Grinvalské (maminka Tobiáška Firly ze třídy Motýlků) za lízátka, barevné papíry, výkresy a drobné předměty na odměny pro děti do školy v přírodě

- paní Pietrowské (maminka Tomáška Pietrowského ze třídy Rybiček) za hračky pro děti

- občanskému sdružení Valíme se..., o.s. za zapůjčení skákací trampolíny

- paní Chromcové (maminka Lukáška Chromce ze třídy Motýlků) za papíry na kreslení, omalovánky a sladkosti

- paní Tencerové (maminka Filípka Ondrušíka ze třídy Motýlků) za omalovánky pro děti

- společnosti COOP za sponzorský dar v hodnotě 1000,- Kč na oslavu Dne dětí

- panu Kuczovi (tatínek Zdeněčka Kuczy ze třídy Motýlků) za dárkové předměty pro děti

- paní Filipí (maminka Natálky Filipí ze třídy Motýlků) za reflexní vesty - Policie ČR


 


Kontakt

ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Centrumáček
Centrum 2314, 734 01 Karviná - Mizerov


596 312 130
739 402 131