O nás

Naše mateřská škola pracuje s dítětem na principu osobnostně orientovaného modelu a rozvíjí dítě jako individualitu, zejména na základě jeho vrozených dispozic s přihlédnutím k sociokulturnímu prostředí. Dítě předškolního věku je ve velmi významném období, kdy u něj zaznamenáváme obrovské vývojové změny v mnoha oblastech.
Velice důležitá je pro nás také spolupráce s rodinou, která je pro dítě zásadní a prioritní. Mateřská škola uznává dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte, a proto se spolupráci s rodinou maximálně otevírá, usiluje o skutečné partnerství a případnou spoluúčast rodičů ve vzdělávacím procesu.