Dokumenty ke stažení

Do Mateřské školy Centrum jsou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány v období stanovených zápisů do MŠ (zpravidla v měsíci dubnu) a v případě nenaplněné kapacity školy (100 dětí) také na základě individuálních termínů, kdykoliv v průběhu roku.

žádost o přijetí Centrumáček.docx (173601)

evidenční list dítěte.pdf (1756406)

 

 

K prázdninovémuj provozu (červenec, srpen) jsou přijímány děti na základě "Žádosti o přijetí do náhradní MŠ" a kopie evidenčního listu dítěte, kterou si vyžádají u ředitelky v kmenové MŠ. Po odevzdání dokumentů dostane zákonný zástupce rozhodnutí o umístění dítěte v Mateřské škole Centrum na dobu určitou.

žádost na léto Centrumáček.docx (168,7 kB)

Děti z odloučeného pracoviště - MŠ Čajkovička jsou přijímány na základě kopie evidenčního listu.

 

 

V případě absence dítěte po celý kalendářní měsíc, si může zákonný zástupce na základě "Žádosti o snížení úplaty za předškolní vzdělávání" požádat o snížení úplaty na 1/2 stanovené měsíční úplaty pro celodenní děti.

žádost o snížení Centrumáček.docx (171982)

 

Základní body z úvodní informační schůzky, která se pro naše nové rodiče koná zpravidla v měsíci červnu.

info pro nové na web.docx (136723)

 


Kontakt

ZŠ a MŠ U Studny, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola Centrumáček
Centrum 2314, 734 01 Karviná - Mizerov


596 312 130
739 402 131